ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  1. Όροι

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Υπηρεσίες

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε υπηρεσία που παρέχει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

  1. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για απόψεις που εκφέρονται από τρίτους, για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η επιχείρηση, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

  1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.giatioxi.gr είναι διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από αυτήν, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα οπτικοακουστικά έργα, οι συνεντεύξεις και τα άρθρα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα αποτελούν, επίσης, πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από αυτήν, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Με τη συμμετοχή στα οπτικοακουστικά έργα και τις συνεντεύξεις της επιχείρησης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι εκχωρούν πάσης φύσεως δικαίωμά τους πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στην επιχείρηση, συναινούν στη δημοσίευση, αναπαραγωγή και εν γένει εκμετάλλευσή του από την επιχείρηση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και την ηλεκτρονική της πλατφόρμα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και των άνω τρίτων μερών ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από την επιχείρηση και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.giatioxi.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

  1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.giatioxi.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό και αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, και εν γένει οτιδήποτε δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή να συλλέξει ή αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

  1. Cookies

Η Επιχείρηση  έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως την παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα της επιχείρηση ς και ήδη η πρόσβαση σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται τη συναίνεση σας στην χρησιμοποίηση αρχείων cookies από την Επιχείρηση . Ο καταναλωτής μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να απορρίπτει όλα ή συγκεκριμένα Cookies. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, εάν δεν αποδέχεται τα Cookies. Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνολογία Cookies απαιτείται για να παρακολουθούνται οι ηλεκτρονικά πραγματοποιούμενες αγορές και να καταλογίζεται το όφελος του καταναλωτή. Η ιστοσελίδα του δικτύου μπορεί να περιέχει τα λεγόμενα Webbeacons, τα οποία είναι μικρές αόρατες εικόνες, οι οποίες βοηθούν να εντοπίζεται διαπράξεις με την ιστοσελίδα, να τοποθετούνται Cookies ή να διαπιστώνεται ο αριθμός των επισκεπτών. Ενδέχεται να εγκαταθίστανται Webbeacons και ειδικά κωδικοποιημένοι σύνδεσμοι στα Newsletter και τα Marketingmails, για να εξακριβώνεται εάν διαβάστηκαν τα μηνύματα αυτά ή εάν αναζητήθηκαν οι στα μηνύματα αυτά καταχωρημένοι σύνδεσμοι, ώστε να αξιολογείται η επιτυχία των αποστολών με την βοήθεια στατιστικών δεδομένων. Με την χρήση της ιστοσελίδας ο καταναλωτής συμφωνεί να χρησιμοποιηθούν τα ανωτέρω Cookies και Webbeacons.

  1. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η επιχείρηση επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Επιχείρηση  θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την επιχείρηση μέσω μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

  1. Ενημερωτικά e-mail και newsletters

Η Επιχείρηση  ανά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email και δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Επιχείρηση ς, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή στέλνοντας μας email.

Οι πληροφορίες επικοινωνίας σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Επιχείρηση  και δεν παραδίδονται σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κτλ.

Η ενημέρωση από την Επιχείρηση , γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στην Επιχείρηση , χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να σας αποστείλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και σας ευχαριστούμε για την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της επιχείρηση ς.